Уџбеници

Dublin Core

Наслов

Уџбеници

Јединице у Уџбеници колекцији

Управљање ризиком и осигурање
Основна идеја ове књиге базирана је на свеобухватном изучавању ризика, као и појмовима уско повезаним са ризиком и разумевању његових…

Теорија система и ризика
Уџбеник представља резултат професионалног усавршавања и истраживања аутора у области управљања квалитетом и ризиком система. Написан…

Приручник за вежбе из припреме минералних сировина
Садржај приручника прилагођен је потребама студената који наставу слушају по тзв. Болоњском процесу и којима су знања из припреме…

Припрема минералних сировина
Ова књига је написана према програму истоименог предмета по којем овај курс слушају студенти VII и VIII семестра Смера за подземну и Смера…

Одлагање индустријског отпада
Уџбеник се бави депоновањем неопасног отпада минералног порекла. Опредељење за овај приступ везано је за више чињеница: масено овог…

Мониторинг у животној средини - одабрана поглавља
Ова књига је намењена студентима студијског програма "Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду" на Рударско-геолошком…

Транспорт у припреми минералних сировина
Уџбеник "Транспорт у припреми минералних сировина" написан је према наставном програму за предмет "Транспортни уређаји у припреми…

Стабло колекције