Радови

Dublin Core

Наслов

Радови

Јединице у Радови колекцији

Процена ризика и смернице за смањење ризика у рударству
Безбедност и здравље на раду професионално изложених радника није само формални приступ путем којег заједница жели да покаже своју…

Генерички стандарди за управљање ризицима
Безбедност сваког пословног система подразумева прилагођеност и усклађеност с реалним ризицима. Обзиром да не постоји "0 - нулти ризик",…

Аспекти управљања ризиком у рударству
У овом раду се презентирају неки од аспеката и практичних искустава управљања ризиком за комплексне техничко технолошке системе у…

Стабло колекције