Стратегије

Dublin Core

Наслов

Стратегије

Јединице у Стратегије колекцији

Стратегија безбедности и здравља на раду у Републици Србији за период од 2013. до 2017. године
Стратегија безбедности и здравља на раду у Републици Србији за период од 2013. до 2017. године је акт Владе којим се на целовит начин утврђује…

Акциони план за спровођење стратегије безбедности и здравља на раду у Републици Србији за период од 2013. до 2017. године
Стратегијом безбедности и здравља на раду у Републици Србији за период од 2013. до 2017. године ("Службени гласник РС”, број 100/13), предвиђено…

Стабло колекције