Смернице

Dublin Core

Наслов

Смернице

Јединице у Смернице колекцији

Risk Assessment and Management
The Australian mining industry is well aligned to the global pursuit of sustainable development. A commitment to leading practice sustainable development is critical for a mining company to gain and maintain its "social licence to operate" in the…

Приручник за процену ризика
Основни циљ процене ризика на раду је заштита безбедности и здравља запослених. Процена ризика помаже у минимализовању могућности да…

Смернице за процену ризика Европске уније
Овај документ намењен је државама чланицама да га користе или прилагоде по властитом нахођењу како би пружиле савете послодавцима,…

Смернице за процену ризика
Сврха ових смерница је да помогну послодавцу да самостално у сарадњи са запосленима спроведе поступак процене ризика на радним местима…

Смернице за безбедан и здрав рад на отвореном при високим температурама
Овде су дате смернице за послодавце и запослене, које ће им помоћи да се ризик по здравље при раду на високим температурама на отвореном…

Стабло колекције