Уредбе

Dublin Core

Наслов

Уредбе

Јединице у Уредбе колекцији

Одлука о установљавању Дана безбедности и здравља на раду у Републици Србији
Установљавање Дана безбедности и здравља на раду у Републици Србији

Уредба о висини накнаде за коришћење неметаличних сировина за добијање грађевинског материјала за 2016. годину
Овом уредбом утврђује се висина накнаде за коришћење неметаличних сировина за добијање грађевинског материјала за 2016. годину.

Исправка Уредбе о превентивним мерама за безбедан и здрав рад услед ризика од експлозивних атмосфера
Исправка Уредбе о превентивним мерама за безбедан и здрав рад услед ризика од експлозивних атмосфера

Уредба о превентивним мерама за безбедан и здрав рад услед ризика од експлозивних атмосфера
Овом уредбом прописују се минимални захтеви које је послодавац дужан да испуни у обезбеђивању примене превентивних мера за заштиту…

Уредба о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при подземној и површинској експлоатацији минералних сировина
Овом уредбом прописују се минимални захтеви које је послодавац дужан да испуни у обезбеђивању примене превентивних мера при подземној…

Уредба о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању азбесту
Овом уредбом прописују се захтеви које је послодавац дужан да испуни у обезбеђивању примене превентивних мера са циљем отклањања или…

Уредба о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при експлоатацији минералних сировина дубинским бушотинама
Овом уредбом прописују се минимални захтеви које је послодавац дужан да испуни у обезбеђивању примене превентивних мера при…

Уредба о начину плаћања накнаде за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса за 2016. годину
Овом уредбом ближе се уређује начин плаћања накнаде за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса за 2016. годину коју плаћа…

Уредба о начину плаћања накнаде и условима одлагања плаћања дуга по основу накнаде за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса
Овом уредбом ближе се уређује начин плаћања и услови одлагања плаћања дуга по основу накнаде за коришћење минералних сировина и…

Уредба о начину и року плаћања накнаде за примењена геолошка истраживања минералних и других геолошких ресурса и накнаде за задржавање истражног простора
Овом уредбом утврђује се начин и рок плаћања накнада за: 1) примењена геолошка истраживања минералних и других геолошких ресурса, 2)…

Стабло колекције