{"@context":"http://iiif.io/api/presentation/2/context.json","@id":"http://romeka.rgf.rs/iiif/collection/12","@type":"sc:Collection","label":"Уџбеници","license":"http://www.example.org/license.html","attribution":"Provided by Example Organization","metadata":[{"label":"Title","value":"Уџбеници"}],"manifests":[{"@id":"http://romeka.rgf.rs/iiif/648/manifest","@type":"sc:Manifest","label":"Транспорт у припреми минералних сировина"},{"@id":"http://romeka.rgf.rs/iiif/649/manifest","@type":"sc:Manifest","label":"Мониторинг у животној средини - одабрана поглавља"},{"@id":"http://romeka.rgf.rs/iiif/650/manifest","@type":"sc:Manifest","label":"Одлагање индустријског отпада"},{"@id":"http://romeka.rgf.rs/iiif/651/manifest","@type":"sc:Manifest","label":"Припрема минералних сировина"},{"@id":"http://romeka.rgf.rs/iiif/652/manifest","@type":"sc:Manifest","label":"Приручник за вежбе из припреме минералних сировина"},{"@id":"http://romeka.rgf.rs/iiif/653/manifest","@type":"sc:Manifest","label":"Теорија система и ризика"},{"@id":"http://romeka.rgf.rs/iiif/654/manifest","@type":"sc:Manifest","label":"Управљање ризиком и осигурање"}]}