{"@context":"http://iiif.io/api/presentation/2/context.json","@id":"http://romeka.rgf.rs/iiif/collection/4","@type":"sc:Collection","label":"Уредбе","license":"http://www.example.org/license.html","attribution":"Provided by Example Organization","metadata":[{"label":"Title","value":"Уредбе"}],"manifests":[{"@id":"http://romeka.rgf.rs/iiif/614/manifest","@type":"sc:Manifest","label":"Уредба о начину и року плаћања накнаде за примењена геолошка истраживања минералних и других геолошких ресурса и накнаде за задржавање истражног простора"},{"@id":"http://romeka.rgf.rs/iiif/615/manifest","@type":"sc:Manifest","label":"Уредба о начину плаћања накнаде и условима одлагања плаћања дуга по основу накнаде за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса"},{"@id":"http://romeka.rgf.rs/iiif/616/manifest","@type":"sc:Manifest","label":"Уредба о начину плаћања накнаде за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса за 2016. годину"},{"@id":"http://romeka.rgf.rs/iiif/617/manifest","@type":"sc:Manifest","label":"Уредба о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при експлоатацији минералних сировина дубинским бушотинама"},{"@id":"http://romeka.rgf.rs/iiif/618/manifest","@type":"sc:Manifest","label":"Уредба о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању азбесту"},{"@id":"http://romeka.rgf.rs/iiif/619/manifest","@type":"sc:Manifest","label":"Уредба о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при подземној и површинској експлоатацији минералних сировина"},{"@id":"http://romeka.rgf.rs/iiif/620/manifest","@type":"sc:Manifest","label":"Уредба о превентивним мерама за безбедан и здрав рад услед ризика од експлозивних атмосфера"},{"@id":"http://romeka.rgf.rs/iiif/621/manifest","@type":"sc:Manifest","label":"Исправка Уредбе о превентивним мерама за безбедан и здрав рад услед ризика од експлозивних атмосфера"},{"@id":"http://romeka.rgf.rs/iiif/622/manifest","@type":"sc:Manifest","label":"Уредба о висини накнаде за коришћење неметаличних сировина за добијање грађевинског материјала за 2016. годину"},{"@id":"http://romeka.rgf.rs/iiif/623/manifest","@type":"sc:Manifest","label":"Одлука о установљавању Дана безбедности и здравља на раду у Републици Србији"}]}