{"@context":"http://iiif.io/api/presentation/2/context.json","@id":"http://romeka.rgf.rs/iiif/collection/550%2C548%2C547%2C546%2C545%2C544%2C543","@type":"sc:Collection","label":"Dynamic List","license":"http://www.example.org/license.html","attribution":"Provided by Example Organization","manifests":[{"@id":"http://romeka.rgf.rs/iiif/550/manifest","@type":"sc:Manifest","label":"Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине"},{"@id":"http://romeka.rgf.rs/iiif/548/manifest","@type":"sc:Manifest","label":"Закон о заштити од нејонизујућих зрачења"},{"@id":"http://romeka.rgf.rs/iiif/547/manifest","@type":"sc:Manifest","label":"Закон о заштити од јонизујућих зрачења и о нуклеарној сигурности"},{"@id":"http://romeka.rgf.rs/iiif/546/manifest","@type":"sc:Manifest","label":"Закон о изменама и допунама Закона о заштити од пожара"},{"@id":"http://romeka.rgf.rs/iiif/545/manifest","@type":"sc:Manifest","label":"Закон о заштити од пожара"},{"@id":"http://romeka.rgf.rs/iiif/544/manifest","@type":"sc:Manifest","label":"Закон о изменама и допунама Закона о заштити ваздуха "},{"@id":"http://romeka.rgf.rs/iiif/543/manifest","@type":"sc:Manifest","label":"Закон о заштити ваздуха"}]}