{"@context":"http://iiif.io/api/presentation/2/context.json","@id":"http://romeka.rgf.rs/iiif/collection/561%2C557","@type":"sc:Collection","label":"Dynamic List","license":"http://www.example.org/license.html","attribution":"Provided by Example Organization","manifests":[{"@id":"http://romeka.rgf.rs/iiif/561/manifest","@type":"sc:Manifest","label":"Правилник о садржини студије изводљивости експлоатације лежишта минералних сировина"},{"@id":"http://romeka.rgf.rs/iiif/557/manifest","@type":"sc:Manifest","label":"Правилник о садржини дугорочног програма експлоатације лежишта минералних сировина и годишњих планова извођења рударских радова"}]}