{"@context":"http://iiif.io/api/presentation/2/context.json","@id":"http://romeka.rgf.rs/iiif/collection/605%2C604%2C603%2C602%2C601%2C600%2C599%2C566%2C565","@type":"sc:Collection","label":"Dynamic List","license":"http://www.example.org/license.html","attribution":"Provided by Example Organization","manifests":[{"@id":"http://romeka.rgf.rs/iiif/605/manifest","@type":"sc:Manifest","label":"Правилник о изменама Правилника о програму, начину и висини трошкова припреме и полагања стручног испита за обављање послова координатора за израду пројекта и стручног испита за обављање послова координатора за извођење радова"},{"@id":"http://romeka.rgf.rs/iiif/604/manifest","@type":"sc:Manifest","label":"Правилник о изменама Правилника о програму, начину и висини трошкова припреме и полагања стручног испита за обављање послова координатора за израду пројекта и стручног испита за обављање послова координатора за извођење радова"},{"@id":"http://romeka.rgf.rs/iiif/603/manifest","@type":"sc:Manifest","label":"Правилник о програму, начину и висини трошкова припреме и полагања стручног испита за обављање послова координатора за израду пројекта и стручног испита за обављање послова координатора за извођење радова"},{"@id":"http://romeka.rgf.rs/iiif/602/manifest","@type":"sc:Manifest","label":"Правилник о изменама Правилника о програму, начину и висини трошкова полагања стручног испита за обављање послова безбедности и здравља на раду и послова одговорног лица"},{"@id":"http://romeka.rgf.rs/iiif/601/manifest","@type":"sc:Manifest","label":"Правилник о измени Правилника о програму, начину и висини трошкова полагања стручног испита за обављање послова безбедности и здравља на раду и послова одговорног лица"},{"@id":"http://romeka.rgf.rs/iiif/600/manifest","@type":"sc:Manifest","label":"Правилник о изменама Правилника о програму, начину и висини трошкова полагања стручног испита за обављање послова безбедности и здравља на раду и послова одговорног лица"},{"@id":"http://romeka.rgf.rs/iiif/599/manifest","@type":"sc:Manifest","label":"Правилник о програму, начину и висини трошкова полагања стручног испита за обављање послова безбедности и здравља на раду и послова одговорног лица"},{"@id":"http://romeka.rgf.rs/iiif/566/manifest","@type":"sc:Manifest","label":"Правилник о условима, начину и програму полагања стручног испита за обављање стручних послова при експлоатацији минералних сировина"},{"@id":"http://romeka.rgf.rs/iiif/565/manifest","@type":"sc:Manifest","label":"Правилник о условима, начину и програму полагања стручног испита за обављање послова израде пројеката и елабората и извођења геолошких истраживања"}]}