{"@context":"http://iiif.io/api/presentation/2/context.json","@id":"http://romeka.rgf.rs/iiif/collection/641%2C","@type":"sc:Collection","label":"Dynamic List","license":"http://www.example.org/license.html","attribution":"Provided by Example Organization","manifests":[{"@id":"http://romeka.rgf.rs/iiif/641/manifest","@type":"sc:Manifest","label":"Систем пословне интелигенције за управљање заштитом на раду у рударској индустрији"}]}