{"@context":"http://iiif.io/api/presentation/2/context.json","@id":"http://romeka.rgf.rs/iiif/collection/760%2C661%2C653%2C644%2C634","@type":"sc:Collection","label":"Dynamic List","license":"http://www.example.org/license.html","attribution":"Provided by Example Organization","manifests":[{"@id":"http://romeka.rgf.rs/iiif/760/manifest","@type":"sc:Manifest","label":"Модел интелигентног система адаптивног управљања процесом прераде руде"},{"@id":"http://romeka.rgf.rs/iiif/661/manifest","@type":"sc:Manifest","label":"Генерички стандарди за управљање ризицима"},{"@id":"http://romeka.rgf.rs/iiif/653/manifest","@type":"sc:Manifest","label":"Теорија система и ризика"},{"@id":"http://romeka.rgf.rs/iiif/644/manifest","@type":"sc:Manifest","label":"Мултиваријабилни модели управљања у рударству"},{"@id":"http://romeka.rgf.rs/iiif/634/manifest","@type":"sc:Manifest","label":"Модел управљања инвестиционим пројектима отварања површинских копова угља"}]}