Прегледај објекте (1 укупно)

  • Издавач је тачно "Службени гласник РС, бр. 16/16"

Uredba o nacinu placanja naknade za korisc min sir.pdf
Овом уредбом ближе се уређује начин плаћања и услови одлагања плаћања дуга по основу накнаде за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса коју плаћа носилац експлоатације којем је одобрено извођење рударских радова (у даљем тексту: носилац експлоатације).
Излазни формат

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2