Прегледај објекте (1 укупно)

  • Издавач је тачно "Службени гласник РС, бр.106/09"

Pravilnik o prev merama pri izlaganju hem materijama.pdf
Овим правилником прописују се минимални захтеви за безбедност и здравље на раду које је послодавац дужан да испуни у обезбеђивању примене превентивних мера ради отклањања или смањења ризика од настанка повреда или оштећења здравља запослених који настају или могу да настану услед излагања хемијским материјама на радном месту или су резултат било…
Излазни формат

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2