Прегледај објекте (1 укупно)

  • Предметна одредница је тачно "Европска унија"

Smernice za procenu rizika Evropske unije.pdf
Овај документ намењен је државама чланицама да га користе или прилагоде по властитом нахођењу како би пружиле савете послодавцима, радницима и другим заинтересованим странама у решавању практичних аспеката примене захтева за процену ризика садржаног у Директиви Савета 89/391/ЕЕЦ (посебно у члановима 6.3(а) и 9.1(а), који говоре о увођењу мера за побољшање…
Излазни формат

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2