Прегледај објекте (1 укупно)

  • Предметна одредница је тачно "геолошки ресурси"

Uredba o naknadi  za primenj geol istraz.pdf
Овом уредбом утврђује се начин и рок плаћања накнада за: 1) примењена геолошка истраживања минералних и других геолошких ресурса, 2) задржавање истражног простора.
Излазни формат

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2