Прегледај објекте (1 укупно)

  • Предметна одредница је тачно "мутагени"

Pravilnik o prev pri izlaganju karcinogenima ili mutagenima.pdf
Овим правилником прописују се минимални захтеви које је послодавац дужан да испуни у обезбеђивању примене превентивних мера ради отклањања или смањења ризика од настанка оштећења здравља запослених који настају или могу да настану при излагању карциногенима или мутагенима на радном месту и граничне вредности изложености.
Излазни формат

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2