Прегледај објекте (1 укупно)

  • Предметна одредница је тачно "coal cleaning"

DD_Benovic Tomo.pdf
Чишћење угља у аутогеној суспензији је процес на чију ефективност и ефикасност утиче известан број чинилаца. У системском смислу то је релативно једноставан процес са неколико фаза, међутим у технолошком смислу процес усложњава променљивост карактеристика ровног угља на улазу и могуће промене техничко-технолошких перформанси постројења у коме се…
Излазни формат

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2