Прегледај објекте (2 укупно)

  • Колекција: Монографије

BM_Risk Assessment Basics and Benchmarks.pdf
This is a very exciting time to be involved in the risk assessment process because risk assessment is in such a state of flux. The ground breaking methods developed by the military, nuclear power, and chemical and oil industries in the latter part of the prior century are being used and adapted by many industries. Today entities from a very wide diversity of fields are beginning to discover, demand, and deploy improved risk assessments in their organizations.
Frequently an engineer, safety practitioner or other person in a company is given an assignment to lead the risk assessment effort. Where does one start? How to improve an existing…

DI_Upravljanje kvalitetom uglja.pdf
Ова монографија је настала као резултат истраживања по пројекту "Управљање процесом хомогенизације угља у циљу повећања искоришћења нискоквалитетних угљева и уштеде мазута у термоелектранама" који је финансирало Министарство за науку и заштиту животне средине Републике Србије. Истраживања по овом пројекту су обављена током 2005. године, па се сва…
Излазни формат

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2