Прегледај објекте (9 укупно)

  • Колекција: Стратегије и смернице

Risk Assessment and Management.pdf
The Australian mining industry is well aligned to the global pursuit of sustainable development. A commitment to leading practice sustainable development is critical for a mining company to gain and maintain its "social licence to operate" in the community.
The handbooks in the Leading Practice Sustainable Development in Mining series integrate environmental, economic and social aspects through all phases of mineral production from exploration through construction, operation and mine-site closure, The concept of leading practice is simply the best way of doing things for a given site. As new challenges emerge and new solutions are developed,…

Prirucnik za procenu rizika.pdf
Основни циљ процене ризика на раду је заштита безбедности и здравља запослених. Процена ризика помаже у минимализовању могућности да запослени или окружење буду угрожени током активности у вези са процесом рада. Такође помаже у очувању компетитивности и ефикасности пословне активности. Према законима о безбедности и здрављул, сви послодавци мора да…

Smernice za procenu rizika Evropske unije.pdf
Овај документ намењен је државама чланицама да га користе или прилагоде по властитом нахођењу како би пружиле савете послодавцима, радницима и другим заинтересованим странама у решавању практичних аспеката примене захтева за процену ризика садржаног у Директиви Савета 89/391/ЕЕЦ (посебно у члановима 6.3(а) и 9.1(а), који говоре о увођењу мера за побољшање…

Smernice za procenu rizika.pdf
Сврха ових смерница је да помогну послодавцу да самостално у сарадњи са запосленима спроведе поступак процене ризика на радним местима и донесе Акт о процени ризика.

Smernice za rad na otvorenom pri vis temp.pdf
Овде су дате смернице за послодавце и запослене, које ће им помоћи да се ризик по здравље при раду на високим температурама на отвореном сведе на најмању могућу меру и како поступати у случају појаве здравствених проблема везаних за рад на високим температурама.

Strategija bezb i zdravlja na radu od 2013-17.pdf
Стратегија безбедности и здравља на раду у Републици Србији за период од 2013. до 2017. године је акт Владе којим се на целовит начин утврђује стање у области безбедности и здравља на раду у Републици Србији и мере које треба предузети за њен развој, односно дефинишу активности, циљеви и правци унапређења ове области.

Akcioni plan za sprovodj strategije bezb i zdravlja na radu od 2013-17.pdf
Стратегијом безбедности и здравља на раду у Републици Србији за период од 2013. до 2017. године ("Службени гласник РС”, број 100/13), предвиђено је да Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања – Управа за безбедност и здравље на раду, припреми Акциони план за спровођење Стратегије безбедности и здравља на раду у Републици Србији за период од…
Излазни формат

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2