http://romeka.rgf.rs/items/browse?tags=%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D1%81%D1%82&output=atom <![CDATA[ROmeka@RGF]]> 2020-09-19T04:29:24+02:00 Omeka http://romeka.rgf.rs/items/show/618 <![CDATA[Уредба о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању азбесту]]> 2019-06-08T06:30:08+02:00

Dublin Core

Наслов

Уредба о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању азбесту

Аутор

Влада Републике Србије

Предметна одредница

уредба
безбедност на раду
здравље на раду
превентивне мере
азбест

Издавач

Службени гласник РС, бр. 108/15

Друга одговорна лица

Вучић Александар

Опис

Овом уредбом прописују се захтеви које је послодавац дужан да испуни у обезбеђивању примене превентивних мера са циљем отклањања или свођења на најмању могућу меру ризика од оштећења здравља запослених који настају или могу да настану при излагању азбесту на раду.

Датум

2015-12-19

Извор

http://www.minrzs.gov.rs/files/2016_godina/Bezdednost_na_radu/Uredbe_i_pravilnici/6._Uredba_o_preventivnim_merama_za_bezbedan_i_zdrav_rad_pri_izlaganju_azbestu.pdf

Формат

application/pdf

Језик

српски

Врста извора

text
]]>