Прегледај објекте (1 укупно)

  • Етикете: азбест

Uredba o prev merama pri izlaganju azbestu.pdf
Овом уредбом прописују се захтеви које је послодавац дужан да испуни у обезбеђивању примене превентивних мера са циљем отклањања или свођења на најмању могућу меру ризика од оштећења здравља запослених који настају или могу да настану при излагању азбесту на раду.
Излазни формат

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2