Прегледај објекте (1 укупно)

  • Етикете: акциони план

Akcioni plan za sprovodj strategije bezb i zdravlja na radu od 2013-17.pdf
Стратегијом безбедности и здравља на раду у Републици Србији за период од 2013. до 2017. године ("Службени гласник РС”, број 100/13), предвиђено је да Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања – Управа за безбедност и здравље на раду, припреми Акциони план за спровођење Стратегије безбедности и здравља на раду у Републици Србији за период од…
Излазни формат

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2