Прегледај објекте (1 укупно)

  • Етикете: безбедност и здравље

HNM_Procena rizika i smernice za smanjenje rizika u rud.pdf
Безбедност и здравље на раду професионално изложених радника није само формални приступ путем којег заједница жели да покаже своју посвећеност унапређењу радне средине и добробити радника. Уместо тога, безбедност и здравље радника представља економски веома оријентисану категорију, путем које би требало штитити интересе радника, предузећа и…
Излазни формат

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2