Прегледај објекте (1 укупно)

  • Етикете: вишекритеријумска анализа

DD_Grujic Miodrag.pdf
Одрживост је континуиран процес балансирања између животне средине, економске и социјалне димензије, који се односи на системска побољшања животног окружења. Енергија се налази међу покретачима одрживог развоја везано за потребу за повећање социјалног благостања, његову кључну улогу у економском развоју и утицај на животну средину. Урбане зоне, као…
Излазни формат

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2