http://romeka.rgf.rs/items/browse?tags=%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0+%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B0+%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0&sort_field=Dublin+Core%2CCreator&output=atom <![CDATA[ROmeka@RGF]]> 2020-09-19T21:49:01+02:00 Omeka http://romeka.rgf.rs/items/show/561 <![CDATA[Правилник о садржини студије изводљивости експлоатације лежишта минералних сировина]]> 2019-06-08T06:29:44+02:00

Dublin Core

Наслов

Правилник о садржини студије изводљивости експлоатације лежишта минералних сировина

Аутор

Министарство рударства и енергетике Републике Србије

Предметна одредница

правилник
експлоатација лежишта минералних сировина
студија изводљивости

Издавач

Службени гласник РС, бр. 108/2006

Друга одговорна лица

Наумов М. Радомир

Опис

Овим правилником ближе се уређује садржина студије изводљивости експлоатације лежишта минералних сировина.

Датум

2006-11-23

Извор

http://www.mre.gov.rs/doc/geologija-rudarstvo/07_Pravilnik_o_sadrzini_studije_izvodljivosti_eksploatacije_lezista_mineralnih_sirovina.pdf

Формат

application/pdf

Језик

српски

Врста извора

text
]]>
http://romeka.rgf.rs/items/show/557 <![CDATA[Правилник о садржини дугорочног програма експлоатације лежишта минералних сировина и годишњих планова извођења рударских радова]]> 2019-06-08T06:29:45+02:00

Dublin Core

Наслов

Правилник о садржини дугорочног програма експлоатације лежишта минералних сировина и годишњих планова извођења рударских радова

Предметна одредница

правилник
експлоатација лежишта минералних сировина
извођење рударских радова
дугорочни програм
годишњих план

Издавач

Службени гласник РС, бр. 27/97

Опис

Овим правилником прописује се садржина дугорочног програма експлоатације лежишта минералних сировина и годишњих планова извођења рударских радова.

Датум

Извор

http://www.mre.gov.rs/doc/geologija-rudarstvo/14_Pravilnik_o_sadrzini_dugorocnog_programa_eksploatacije_lezista_mineralnih_sirovina_i_godisnjih_planova_izvodjenja_rudarskih_radova.pdf

Формат

application/pdf

Језик

српски

Врста извора

text
]]>