Прегледај објекте (3 укупно)

  • Етикете: експлоатација минералних сировина

Pravilnik o usl za obavlj odredj struc posl pri eksploat min sir.pdf
Овим правилником прописују се услови за обављање одређених стручних послова при експлоатацији минералних сировина.

Pravilnik o polag str ispita za obavlj struc posl pri ekspl min sir.pdf
Овим правилником уређују се услови, начин и програм полагања стручног испита за обављање стручних послова техничког руковођења, израде рударских пројеката, руковођења рударским мерењима и израдом рударских планова, руковођења пословима заштите на раду, стручног надзора при експлоатацији минералних сировина, као и других стручних послова за чије је…

Pravilnik o sadrz god izvestaja o poslov preduz koja obavlj eksploat min sir.pdf
Овим правилником прописује се садржина годишњих извештаја о пословању предузећа која обављају експлоатацију минералних сировина на одговарајућем експлоатационом пољу односно лежишту минералних сировина за претходну календарску годину
Излазни формат

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2