<![CDATA[ROmeka@RGF]]> http://romeka.rgf.rs/items/browse?tags=%D0%B7%D0%B0%D1%88%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B0&output=rss2 Mon, 21 Sep 2020 08:34:11 +0200 dalibor.vorkapic@rgf.bg.ac.rs (ROmeka@RGF) Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине]]> http://romeka.rgf.rs/items/show/550

Dublin Core

Наслов

Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине

Предметна одредница

закон
животна средина
заштита
спречавање и контрола загађења

Издавач

Службени гласник РС, бр. 135/04

Опис

Овим законом уређују се услови и поступак издавања интегрисане дозволе за постројења и активности која могу имати негативне утицаје на здравље људи, животну средину или материјална добра, врсте активности и постројења, надзор и друга питања од значаја за спречавање и контролу загађивања животне средине.

Датум

2004-12-21

Извор

http://www.parlament.gov.rs/акти/донети-закони/у-сазиву-од-27-јануара-2004.444.html

Формат

application/pdf

Језик

српски

Врста извора

text
Zakon o integris sprec i kontroli zagadj ziv sredine.pdf
]]>
Thu, 06 Apr 2017 23:17:52 +0200
<![CDATA[Закон о заштити од нејонизујућих зрачења]]> http://romeka.rgf.rs/items/show/548

Dublin Core

Наслов

Закон о заштити од нејонизујућих зрачења

Предметна одредница

закон
заштита
нејонизујуће зрачење

Издавач

Службени гласник РС, бр. 36/09

Опис

Овим законом уређују се услови и мере заштите здравља људи и заштите животне средине од штетног дејства нејонизујућих зрачења у коришћењу извора нејонизујућих зрачења.

Датум

2009-05-12

Извор

http://www.parlament.gov.rs/акти/донети-закони/у-сазиву-од-11-јуна-2008.1533.html

Формат

application/pdf

Језик

српски

Врста извора

text
Zakon o zastiti od nejonizujucih zracenja.pdf
]]>
Thu, 06 Apr 2017 23:17:51 +0200
<![CDATA[Закон о заштити од јонизујућих зрачења и о нуклеарној сигурности]]> http://romeka.rgf.rs/items/show/547

Dublin Core

Наслов

Закон о заштити од јонизујућих зрачења и о нуклеарној сигурности

Предметна одредница

закон
заштита
јонизујуће зрачење
нуклеарна сигурност

Издавач

Службени гласник РС, бр. 36/09

Опис

Овим законом прописују се мере заштите живота и здравља људи и заштите животне средине од штетног дејства јонизујућих зрачења и мере нуклеарне сигурности при свим поступцима у вези са нуклеарним активностима и уређују се услови за обављање делатности са изворима јонизујућих зрачења и нуклеарним материјалима, као и управљање радиоактивним отпадом. Одредбе овог закона не односе се на јонизујућа зрачења природног порекла из свемира на нивоу тла, земљине коре и људског организма, ако таква зрачења нису промењена човековим деловањем. Одредбе овог закона не односе се на нуклеарне објекте чија је изградња забрањена посебним законом.

Датум

2009-05-12

Извор

http://www.parlament.gov.rs/акти/донети-закони/у-сазиву-од-11-јуна-2008.1533.html

Формат

application/pdf

Језик

српски

Врста извора

text
Zakon o zastiti od jonizujucih zracenja.pdf
]]>
Thu, 06 Apr 2017 23:17:51 +0200
<![CDATA[Закон о изменама и допунама Закона о заштити од пожара]]> http://romeka.rgf.rs/items/show/546

Dublin Core

Наслов

Закон о изменама и допунама Закона о заштити од пожара

Предметна одредница

закон
заштита
пожар
систем заштите од пожара
организација ватрогасне службе

Објекат у вези

AT-42695-0011

Издавач

Службени гласник РС, бр. 20/15

Опис

Измене и допуне Закона о заштити од пожара

Датум

2015-02-20

Извор

http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2015/4827-14.pdf

Формат

application/pdf

Језик

српски

Врста извора

text
Zakon o zastiti od pozara_Izmena 1.pdf
]]>
Thu, 06 Apr 2017 23:17:51 +0200
<![CDATA[Закон о заштити од пожара]]> http://romeka.rgf.rs/items/show/545

Dublin Core

Наслов

Закон о заштити од пожара

Предметна одредница

закон
заштита
пожар
систем заштите од пожара
организација ватрогасне службе

Издавач

Службени гласник РС, бр. 111/09

Опис

Овим законом уређују се систем заштите од пожара, права и обавезе државних органа, органа аутономне покрајине и органа јединица локалне самоуправе, привредних друштава, других правних и физичких лица, организација ватрогасне службе, надзор над спровођењем овог закона и друга питања од значаја за систем заштите од пожара.

Датум

2009-12-29

Извор

http://www.fb.bg.ac.rs/download/Download/Zakon_o_zastiti_od_pozara.pdf

Формат

application/pdf

Језик

српски

Врста извора

text
Zakon o zastiti od pozara.pdf
]]>
Thu, 06 Apr 2017 23:17:51 +0200
<![CDATA[Закон о изменама и допунама Закона о заштити ваздуха ]]> http://romeka.rgf.rs/items/show/544

Dublin Core

Наслов

Закон о изменама и допунама Закона о заштити ваздуха

Предметна одредница

закон
заштита
ваздух
управљање квалитетом ваздуха
организовања спровођења заштите
контрола спровођења заштите
побољшања квалитета ваздуха

Објекат у вези

AT-42695-0009

Издавач

Службени гласник РС, бр. 10/13

Опис

Измене и допуне Закона о заштити ваздуха

Датум

2013-01-30

Извор

http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2013/4599-12.pdf

Формат

application/pdf

Језик

српски

Врста извора

text
Zakon o zastiti vazduha_Izmena 1.pdf
]]>
Thu, 06 Apr 2017 23:17:51 +0200
<![CDATA[Закон о заштити ваздуха]]> http://romeka.rgf.rs/items/show/543

Dublin Core

Наслов

Закон о заштити ваздуха

Предметна одредница

закон
заштита
ваздух
управљање квалитетом ваздуха
организовања спровођења заштите
контрола спровођења заштите
побољшања квалитета ваздуха

Издавач

Службени гласник РС, бр. 36/09

Опис

Овим законом уређује се управљање квалитетом ваздуха и одређују мере, начин организовања и контрола спровођења заштите и побољшања квалитета ваздуха као природне вредности од општег интереса која ужива посебну заштиту. Одредбе овог закона не примењују се на загађења проузрокована радиоактивним материјама, индустријским удесима и елементарним непогодама.

Датум

2009-05-12

Извор

http://www.parlament.gov.rs/акти/донети-закони/у-сазиву-од-11-јуна-2008.1533.html

Формат

application/pdf

Језик

српски

Врста извора

text
Zakon o zastiti vazduha.pdf
]]>
Thu, 06 Apr 2017 23:17:50 +0200