Прегледај објекте (1 укупно)

  • Етикете: заштита животне средине

DK_Odlaganje industrijskog otpada.pdf
Уџбеник се бави депоновањем неопасног отпада минералног порекла. Опредељење за овај приступ везано је за више чињеница: масено овог отпада има највише, његово рециклирање и поновно коришћење је само симболично, тако да се он углавном депонује формирањем озбиљних и просторно великих депонија, прерада и коришћење минералних сировина, по правилу, захтева…
Излазни формат

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2