Прегледај објекте (1 укупно)

  • Етикете: извештај о пословању

Pravilnik o sadrz god izvestaja o poslov preduz koja obavlj eksploat min sir.pdf
Овим правилником прописује се садржина годишњих извештаја о пословању предузећа која обављају експлоатацију минералних сировина на одговарајућем експлоатационом пољу односно лежишту минералних сировина за претходну календарску годину
Излазни формат

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2