http://romeka.rgf.rs/items/browse?tags=%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0&output=atom <![CDATA[ROmeka@RGF]]> 2020-06-04T03:30:36+02:00 Omeka http://romeka.rgf.rs/items/show/546 <![CDATA[Закон о изменама и допунама Закона о заштити од пожара]]> 2019-06-08T06:28:54+02:00

Dublin Core

Наслов

Закон о изменама и допунама Закона о заштити од пожара

Предметна одредница

закон
заштита
пожар
систем заштите од пожара
организација ватрогасне службе

Објекат у вези

AT-42695-0011

Издавач

Службени гласник РС, бр. 20/15

Опис

Измене и допуне Закона о заштити од пожара

Датум

2015-02-20

Извор

http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2015/4827-14.pdf

Формат

application/pdf

Језик

српски

Врста извора

text
]]>
http://romeka.rgf.rs/items/show/544 <![CDATA[Закон о изменама и допунама Закона о заштити ваздуха ]]> 2019-06-08T06:28:54+02:00

Dublin Core

Наслов

Закон о изменама и допунама Закона о заштити ваздуха

Предметна одредница

закон
заштита
ваздух
управљање квалитетом ваздуха
организовања спровођења заштите
контрола спровођења заштите
побољшања квалитета ваздуха

Објекат у вези

AT-42695-0009

Издавач

Службени гласник РС, бр. 10/13

Опис

Измене и допуне Закона о заштити ваздуха

Датум

2013-01-30

Извор

http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2013/4599-12.pdf

Формат

application/pdf

Језик

српски

Врста извора

text
]]>
http://romeka.rgf.rs/items/show/542 <![CDATA[Закон о изменама Закона о водама]]> 2019-06-08T06:28:54+02:00

Dublin Core

Наслов

Закон о изменама Закона о водама

Предметна одредница

закон
воде
правни статус вода
интегрално управљање водама
управљање водним објектима
управљање водним земљиштем

Издавач

Службени гласник РС, бр. 93/12

Опис

Измене и допуне Закона о водама

Датум

2012-09-25

Извор

http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2012/2780-12.pdf

Формат

application/pdf

Језик

српски

Врста извора

text
]]>
http://romeka.rgf.rs/items/show/540 <![CDATA[Закон о изменама и допунама Закона о безбедности и здрављу на раду]]> 2019-06-08T06:28:55+02:00

Dublin Core

Наслов

Закон о изменама и допунама Закона о безбедности и здрављу на раду

Предметна одредница

закон
безбедност на раду
здравље на раду
радна околина
повреде на раду
професионална обољења
обољења у вези са радом

Објекат у вези

AT-42695-0005

Издавач

Службени гласник РС, бр. 91/15

Опис

Измене и допуне Закона о безбедности и здрављу на раду

Датум

2015-11-03

Извор

http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2015/2256-15.pdf

Формат

application/pdf

Језик

српски

Врста извора

text
]]>