Закон о изменама и допунама Закона о заштити од пожара закон заштита пожар систем заштите од пожара организација ватрогасне службе Измене и допуне Закона о заштити од пожара http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2015/4827-14.pdf Службени гласник РС, бр. 20/15 2015-02-20 AT-42695-0011 application/pdf српски text AT-42695-0012 Закон о изменама и допунама Закона о заштити ваздуха закон заштита ваздух управљање квалитетом ваздуха организовања спровођења заштите контрола спровођења заштите побољшања квалитета ваздуха Измене и допуне Закона о заштити ваздуха http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2013/4599-12.pdf Службени гласник РС, бр. 10/13 2013-01-30 AT-42695-0009 application/pdf српски text AT-42695-0010 Закон о изменама Закона о водама закон воде правни статус вода интегрално управљање водама управљање водним објектима управљање водним земљиштем Измене и допуне Закона о водама http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2012/2780-12.pdf Службени гласник РС, бр. 93/12 2012-09-25 application/pdf српски text AT-42695-0008 Закон о изменама и допунама Закона о безбедности и здрављу на раду закон безбедност на раду здравље на раду радна околина повреде на раду професионална обољења обољења у вези са радом Измене и допуне Закона о безбедности и здрављу на раду http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2015/2256-15.pdf Службени гласник РС, бр. 91/15 2015-11-03 AT-42695-0005 application/pdf српски text AT-42695-0006