Прегледај објекте (14 укупно)

  • Етикете: измена правилника

Pravilnik o licenci za obavlj posl u obl bezb i zdrav na radu_Izmena 1.pdf
Измене Правилника о условима и висини трошкова за издавање лиценци за обављање послова у области безбедности и здравља на раду

Pravilnik o polag struc ispita za koordinatora_Izmena 2.pdf
Измене Правилника о програму, начину и висини трошкова припреме и полагања стручног испита за обављање послова координатора за израду пројекта и стручног испита за обављање послова координатора за извођење радова

Pravilnik o polag struc ispita za koordinatora_Izmena 1.pdf
Измене Правилника о програму, начину и висини трошкова припреме и полагања стручног испита за обављање послова координатора за израду пројекта и стручног испита за обављање послова координатора за извођење радова
Излазни формат

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2