Прегледај објекте (1 укупно)

  • Етикете: кондензат

Pravilnik o klasif i kategor rezervi nafte kondenz i prir gasova.pdf
Овим правилником прописују се јединствени критеријуми за утврђивање резерви нафте, кондензата и природних гасова (у даљем тексту: резерве сировина), услови за разврставање у класе и категорије, методе израчунавања, начин евидентирања и садржај елабората о класификацији, категоризацији и израчунавању резерви сировина.
Излазни формат

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2