Прегледај објекте (1 укупно)

  • Етикете: коришћење документације

Pravilnik o naknadi za korisc podat i dokumen osnov i primenj geol istr.pdf
Овим правилником ближе се прописује висина и начин плаћања накнаде за коришћење података и документације основних и примењених геолошких истраживања (у даљем тексту: Геолошка документација) која се финансирају из буџета Републике Србије.
Излазни формат

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2