http://romeka.rgf.rs/items/browse?tags=%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B0+%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0&output=atom <![CDATA[ROmeka@RGF]]> 2020-12-05T16:32:10+01:00 Omeka http://romeka.rgf.rs/items/show/651 <![CDATA[Припрема минералних сировина]]> 2018-09-11T21:02:06+02:00

Dublin Core

Наслов

Припрема минералних сировина

Аутор

Кнежевић Динко

Предметна одредница

припрема минералних сировина
узорак
узроковање
уситњавање
дробљење
чељусна дробилица
конусна дробилица
кружна дробилица
конусна дробилица
краткоконусна дробилица
ударна дробилица
дробилица са ваљцима
дробилично постројење
просејавање
решетка
сито
млевење
уређаји за млевење
класирање
мокро класирање
суво класирање
кружна шаржа
концентрација
флотацијска концентрација
гравитацијска концентрација
магнетска концентрација
електрична концентрација
лужење
одводњавање
дренирање
згушњавање
филтрирање
сушење
депоновање
јаловиште
ободни насип
радна средина
животна средина

Издавач

Рударско-геолошки факултет Универзитета у Београду

Опис

Ова књига је написана према програму истоименог предмета по којем овај курс слушају студенти VII и VIII семестра Смера за подземну и Смера за површинску експлоатацију лежишта минералних сировина на Рударско – геолошком факултету у Београду. Циљ ове књиге је да омогући упознавање са основним појмовима и терминима, односно да помогне у бољем разумевању улоге, задатака, процеса, феномена и специфичности припреме минералних сировина. Првенствено је намењена студентима рударства којима припрема минералних сировина није основна делатност, а могу је, као уводно или допунско штиво користити и студенти са других смерова, односно као својеврсни подсетник рударским инжењерима. Обрађивана тематика је веома широка, па се није залазило дубље у обраду појединих питања. Међутим, уложен је труд да и оно што је дато само у наговештају буде довољно подстицајно за даља истраживања и изучавања. При обради компликованих процеса тежило се максимално могућем упрошћавању како би текст био разумљив и прихватљив, разуме се водећи при томе рачуна о одржавању стручног и научног нивоа. Давани су примери из светске литературе, но где год је то било могуће дати су примери и искуства са домаћих постројења. Као изврстан предложак за писање ове књиге послужио је претходни уџбеник проф. др Мире Манојловић-Гифинг, који је под истим насловом 1985. године објавио Рударско–геолошки факултет. Током писања извршене су потребне допуне и скраћења, односно унесене су иновације које су остварене у протеклом периоду. Ускостручна терминологија у српском језику није уједначена тако да су коришћени термини који се уобичајено користе на Катедри за припрему минералних сировина београдског факултета.

Датум

Формат

application/pdf

Језик

српски

Врста извора

text
]]>