Припрема минералних сировина припрема минералних сировина узорак узроковање уситњавање дробљење чељусна дробилица конусна дробилица кружна дробилица конусна дробилица краткоконусна дробилица ударна дробилица дробилица са ваљцима дробилично постројење просејавање решетка сито млевење уређаји за млевење класирање мокро класирање суво класирање кружна шаржа концентрација флотацијска концентрација гравитацијска концентрација магнетска концентрација електрична концентрација лужење одводњавање дренирање згушњавање филтрирање сушење депоновање јаловиште ободни насип радна средина животна средина Ова књига је написана према програму истоименог предмета по којем овај курс слушају студенти VII и VIII семестра Смера за подземну и Смера за површинску експлоатацију лежишта минералних сировина на Рударско – геолошком факултету у Београду. Циљ ове књиге је да омогући упознавање са основним појмовима и терминима, односно да помогне у бољем разумевању улоге, задатака, процеса, феномена и специфичности припреме минералних сировина. Првенствено је намењена студентима рударства којима припрема минералних сировина није основна делатност, а могу је, као уводно или допунско штиво користити и студенти са других смерова, односно као својеврсни подсетник рударским инжењерима. Обрађивана тематика је веома широка, па се није залазило дубље у обраду појединих питања. Међутим, уложен је труд да и оно што је дато само у наговештају буде довољно подстицајно за даља истраживања и изучавања. При обради компликованих процеса тежило се максимално могућем упрошћавању како би текст био разумљив и прихватљив, разуме се водећи при томе рачуна о одржавању стручног и научног нивоа. Давани су примери из светске литературе, но где год је то било могуће дати су примери и искуства са домаћих постројења. Као изврстан предложак за писање ове књиге послужио је претходни уџбеник проф. др Мире Манојловић-Гифинг, који је под истим насловом 1985. године објавио Рударско–геолошки факултет. Током писања извршене су потребне допуне и скраћења, односно унесене су иновације које су остварене у протеклом периоду. Ускостручна терминологија у српском језику није уједначена тако да су коришћени термини који се уобичајено користе на Катедри за припрему минералних сировина београдског факултета. Кнежевић Динко Рударско-геолошки факултет Универзитета у Београду application/pdf српски text AT-42704-0117