Прегледај објекте (1 укупно)

  • Етикете: краткоконусна дробилица

DK_Priprema mineralnih sirovina.pdf
Ова књига је написана према програму истоименог предмета по којем овај курс слушају студенти VII и VIII семестра Смера за подземну и Смера за површинску експлоатацију лежишта минералних сировина на Рударско – геолошком факултету у Београду. Циљ ове књиге је да омогући упознавање са основним појмовима и терминима, односно да помогне у бољем разумевању…
Излазни формат

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2