Прегледај објекте (2 укупно)

  • Етикете: критеријуми

Pravilnik o usl i kriterij za ustup izvodj geol istraz radova.pdf
Овим правилником ближе се одређују начин, услови и критеријуми за уступање извођења геолошких истражних радова и доделу средстава за финансирање извођења тих радова.

Pravilnik o kriterij za odredj potencijalnosti podrucja.pdf
Овим правилником утврђују се критеријуми на основу којих се одређује потенцијалност подручја у погледу проналажења минералних сировина у оквиру основних геолошких истраживања.
Излазни формат

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2