http://romeka.rgf.rs/items/browse?tags=%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%9F%D0%B5%D1%80+%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0&output=atom <![CDATA[ROmeka@RGF]]> 2020-04-08T22:55:46+02:00 Omeka http://romeka.rgf.rs/items/show/660 <![CDATA[Аспекти управљања ризиком у рударству]]> 2018-09-11T21:02:09+02:00

Dublin Core

Наслов

Аспекти управљања ризиком у рударству

Аутор

Радосављевић Слободан

Предметна одредница

ризик
поузданост
сигурност
технички систем
угаљ
рударство
менаџмент ризика
менаџер ризика

Издавач

Висока техничка школа струковних студија

Опис

У овом раду се презентирају неки од аспеката и практичних искустава управљања ризиком за комплексне техничко технолошке системе у рударству са посебним освртом на прераду угља. Контрола и управљање ризиком радних места постаје централна категоријална варијабла логистичке операбилности топ менаџмента у контексту генерисања квалитетних стратешких одлука у дугорочном смислу са циљем сигурног, поузданог, безбедног и профитабилног рада уз остварење задовољства корисника производа, услуга и запослених.

Формат

application/pdf

Језик

српски

Врста извора

text
]]>