Аспекти управљања ризиком у рударству ризик поузданост сигурност технички систем угаљ рударство менаџмент ризика менаџер ризика У овом раду се презентирају неки од аспеката и практичних искустава управљања ризиком за комплексне техничко технолошке системе у рударству са посебним освртом на прераду угља. Контрола и управљање ризиком радних места постаје централна категоријална варијабла логистичке операбилности топ менаџмента у контексту генерисања квалитетних стратешких одлука у дугорочном смислу са циљем сигурног, поузданог, безбедног и профитабилног рада уз остварење задовољства корисника производа, услуга и запослених. Радосављевић Слободан Висока техничка школа струковних студија application/pdf српски text AT-42706-0118 ISSN 1451-1975