Прегледај објекте (1 укупно)

  • Етикете: начин и програм полагања

Pravilnik o polag str isp za obav pol izr proj i elab i izvodj geol istr.pdf
Овим правилником уређују се услови, начин и програм полагања стручног испита за обављање послова израде пројекта геолошких истраживања и елабората о резултатима геолошких истраживања, руковођења и стручног надзора над извођењем геолошких истражних радова, као и других стручних послова за чије је обављање као услов прописано овлашћење за обављање…
Излазни формат

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2