Прегледај објекте (1 укупно)

  • Етикете: нејонизујуће зрачење

Zakon o zastiti od nejonizujucih zracenja.pdf
Овим законом уређују се услови и мере заштите здравља људи и заштите животне средине од штетног дејства нејонизујућих зрачења у коришћењу извора нејонизујућих зрачења.
Излазни формат

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2