Прегледај објекте (3 укупно)

  • Етикете: обољења у вези са радом

Pravilnik o izvest o povredi na radu, prof obolj i obolj u vezi sa radom.pdf
Овим правилником прописује се садржај и начин издавања обрасца извештаја о повреди на раду, професионалном обољењу и обољењу у вези са радом који се догоде на радном месту.

Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu.pdf
Овим законом уређује се спровођење и унапређивање безбедности и здравља на раду лица која учествују у радним процесима, као и лица која се затекну у радној околини, ради спречавања повреда на раду, професионалних обољења и обољења у вези са радом.
Излазни формат

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2