Прегледај објекте (4 укупно)

  • Етикете: одговорно лице

Pravilnik o polag struc ispita za obavlj poslova bezb.pdf
Овим правилником прописује се програм, начин и висина трошкова полагања стручног испита за обављање послова безбедности и здравља на раду и послова одговорног лица.
Излазни формат

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2