Правилник о условима за вршење прегледа техничке документације, прегледа и испитивања оруђа за рад, опасних материја, инсталација и радне средине, средстава и опреме личне заштите и оспособљавање радника за безбедан рад правилник преглед техничка документација оруђе за рад опасне материје инсталације радна средина средства личне заштите опрема личне заштите безбедност на раду Правилник о условима за вршење прегледа техничке документације, прегледа и испитивања оруђа за рад, опасних материја, инсталација и радне средине, средстава и опреме личне заштите и оспособљавање радника за безбедан рад http://www.mre.gov.rs/doc/geologija-rudarstvo/04_Pravilnik_o_pregledu_tehnicke_dokumentacije.pdf Службени гласник РС, бр. 13/2000 application/pdf српски text AT-42695-0047