Прегледај објекте (1 укупно)

  • Етикете: оптимизација граничног садржаја

DD_Krzanovic Daniel.pdf
Оптимизација граничног садржаја метала у руди један је од основних корака у планирању и дизајнирању површинских копова и има за циљ постизање максималне нето садашње вредности (НПВ). Из тог разлога, оптимизација граничног садржаја и данас је предмет многих истраживања у рударској науци, са циљем решавања практичних проблема у експлоатацији…
Излазни формат

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2