Прегледај објекте (1 укупно)

  • Етикете: плива-тоне анализа

DK_Prirucnik za vezbe iz PMS.pdf
Садржај приручника прилагођен је потребама студената који наставу слушају по тзв. Болоњском процесу и којима су знања из припреме минералних сировина важна за разумевања сложености целокупне рударске производње, односно сегмента припреме минералне сировине за даљу (металуршку или хемијску) прераду или за продају. Поред тога, кроз овај предмет…
Излазни формат

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2