Прегледај објекте (1 укупно)

  • Етикете: повреда на раду

Pravilnik o proc rizika na rad mestu i u rad okolini.pdf
Овим правилником утврђују се начин и поступак процене ризика од настанка повреда на раду или оштећења здравља, односно обољења запосленог на радном месту и у радној околини, као и начин и мере за њихово отклањање, које послодавац уређује актом о процени ризика.
Излазни формат

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2