Прегледај објекте (1 укупно)

  • Етикете: подземне воде

Pravilnik o klasif i kategor rezervi podz voda.pdf
Овим правилником прописују се јединствени критеријуми за утврђивање резерви подземних вода, услови за разврставање у категорије и класе, методе прорачунавања, начин евидентирања и садржај елабората о класификацији, категоризацији и прорачунавању резерви подземних вода.
Излазни формат

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2